Hlavní obsah

rechnen

Sloveso

  1. počítat na kalkulačce ap.eine Aufgabe rechnenpočítat úlohu
  2. počítat, odhadovat hodinu na cestu ap.
  3. zu etw. připočítat, započítat k čemuDazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.
  4. mit etw. počítat s čím, předpokládat co, domnívat se co
  5. zu etw., unter etw. Akk počítat, řadit koho k čemu, mezi co, považovat koho za co
  6. auf j-n/etw. počítat s kým/čím, spolehnout se na koho/co na něčí diskrétnost ap.
  7. mit j-m/etw. počítat s kým/čím s nejhorším ap.mit allem rechnenpočítat se vším

Vyskytuje se v

etwas: S něčím takovým je třeba počítat.Mit so etwas muss man rechnen.

hoch: Vysoce si cením jeho pomoci.Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.

rechnen: počítat úlohueine Aufgabe rechnen

neúspěch: počítat s neúspěchemmit einem Misserfolg rechnen

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat rovnicedie Gleichungen rechnen

předhonit: V počítání ji nikdo nepředhoní.Niemand überholt sie im Rechnen.

reálně: reálně počítat s čímreal mit etw. rechnen

Pfennig: (muset) počítat každou korunumit jedem Pfennig rechnen (müssen)