Hlavní obsah

počet

Vyskytuje se v

lineárně: lineárně rostoucí počet obyvateldie linear wachsende Einwohnerzahl

neomezený: neomezený počet čehoeine unbegrenzte Anzahl von etw.

obrátka: tech. počet obrátek za minutudie Drehzahl pro Minute

rozmnožit se: Počet krádeží se rozmnožil.Die Anzahl der Diebstähle hat sich vergrößert.

zredukovat: zredukovat počet zaměstnancůdie Zahl der Arbeitnehmer reduzieren

zvětšit: zvětšit počet studentůdie Zahl der Studenten vergrößern

vergrößern: die Zahl der Mitarbeiter vergrößernzvýšit počet spolupracovníků