Hlavní obsah

reálně

Vyskytuje se v

reálný: reálná hodnotader Realwert

reálný: ekon. reálná mzdader Reallohn

reálný: mít reálný smysl pro coeinen realistischen Sinn für etw. haben

nereálný: nereálný svět snůeine irreale Traumwelt

nereálný: nereálné požadavkyunrealistische Anforderungen

reálný: reálná situacereale Situation

reálný: reálná představa o čemreale Vorstellung von etw.