Hlavní obsah

sluch

Vyskytuje se v

hudební: (musikalisches) Gehörhudební sluch

orgán: das Hörorganorgán sluchu

absolutní: das absolute Gehör habenmít absolutní sluch

navrátit: dem Patienten das Hörvermögen zurückgebennavrátit pacientovi sluch

rozlišovat: die Klänge und Töne mit dem Gehör erkennenrozlišovat zvuky a tóny sluchem

Gehör: hud. das absolute Gehörabsolutní sluch

absolut: hud. absolutes Gehör habenmít absolutní sluch

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

sluch: absolutes Gehörabsolutní sluch