Hlavní obsah

slyšení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

bušení: slyšet bušení jeho srdcesein Herz klopfen hören

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

jemný: slyšet jemné zvukyzarte/gelinde Töne hören

levý: neslyšet na levé uchoauf dem linken Ohr taub sein

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

rádio: slyšet co v rádiuetw. im Radio hören

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

andělíček: slyšet všechny andělíčky zpívatdie Engel singen hören

slyšet: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören, die Flöhe husten hören

tráva: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

vlastní: neslyšet vlastního slovasein eigenes Wort nicht verstehen

hübsch: slyšet pěkná slovahübsche Wörter hören

taub: neslyšet na levé uchoauf dem linken Ohr taub sein

weithin: být slyšet dalekoweithin zu hören sein

auf: Hluk byl slyšet na několik metrů.Der Lärm war auf einige Meter zu hören.

hören: Neslyšeli jsme o něm již dva roky.Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.

Lust: Když to slyším, přechází mě chuť.Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

Ton: Už nechci slyšet ani slovo!hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!

überhören: Tak to jsem (radši) neslyšel!Das möchte ich (lieber) überhört haben!

Umkreis: být slyšet v okruhu 80 metrůim Umkreis von 80 Metern zu hören sein

slyšená: na slyšenou(auf) Wiederhören