Hlavní obsah

Gehör

Das, podstatné jméno~(e)s

  • sluchhud. das absolute Gehörabsolutní sluch

Vyskytuje se v

Fabel: patřit do říše pohádekins Reich der Fabel gehören

Gehör: být vyslyšen kým, dojít sluchu u kohobei j-m Gehör finden

gehören: slušet se, hodit se, patřit sesich gehören

Zukunft: komu/čemu patří budoucnostj-m/etw. gehört die Zukunft

zwei: K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.Dazu gehören (immer noch) zwei.

finden: být vyslyšen kýmbei j-m Gehör finden

absolut: mít absolutní sluchhud. absolutes Gehör haben

hingehören: Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.

hören: Neslyšeli jsme o něm již dva roky.Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

welcher, welche, welches: Který kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

hudební: hudební sluch(musikalisches) Gehör

kompetence: náležet do čí kompetencein j-s Zuständigkeit gehören

sluch: absolutní sluchabsolutes Gehör

absolutní: mít absolutní sluchdas absolute Gehör haben

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

jaký: Jaký kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

někde: Někde to zaslechl.Er hat es irgendwo gehört.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

rozlišovat: rozlišovat zvuky a tóny sluchemdie Klänge und Töne mit dem Gehör erkennen

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

zasvěcený: patřit mezi zasvěcenézu den Eingeweihten gehören

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

alt: patřit do starého železazum alten Eisen gehören