Hlavní obsah

kompetence

Vyskytuje se v

přesun: přesun kompetencídie Verschiebung der Kompetenzen

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

fallen: To nespadá do mé kompetence.Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.

Kompetenz: kompetence soudceKompetenz eines Richters

kompetence: náležet do čí kompetencein j-s Zuständigkeit gehören