Hlavní obsah

schopnost

Vyskytuje se v

manažerský: manažerské schopnostidie Managerfähigkeiten

poznávací: poznávací schopnostdas Erkenntnisvermögen

geniální: mít geniální schopnostigeniale Fähigkeiten besitzen

intelektuální: intelektuální schopnostiintellektuelle Fähigkeiten

léčitelský: léčitelské schopnostidie Heil(er)fähigkeiten

organizační: organizační schopnostiorganisatorische Fähigkeiten

rozvitý: všestranně rozvité schopnostiallseitig aufgeblühte Fähigkeiten

vrozený: vrozená schopnostangeborene Fähigkeit

vychloubat se: vychloubat se svými schopnostmimit seinen Fähigkeiten protzen

vyjadřovací: mít dobré vyjadřovací schopnostigutes Ausdrucksvermögen haben

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

Fähigkeit: rozvíjet své schopnostiseine Fähigkeiten entwickeln

sprachlich: jazykové schopnostisprachliche Fähigkeiten

schopnost: organizační schopnostidie Organisationsfähigkeiten