Hlavní obsah

Gehör

Das, podstatné jméno~(e)s

  • sluchhud. das absolute Gehörabsolutní sluch

Vyskytuje se v

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

Gehör: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým, dojít sluchu u koho

gehören: sich gehörenslušet se, hodit se, patřit se

Zukunft: j-m/etw. gehört die Zukunftkomu/čemu patří budoucnost

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

finden: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým

absolut: hud. absolutes Gehör habenmít absolutní sluch

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa