Hlavní obsah

sluchově

Příslovce

  • (Ge)Hör-sluchově postiženýder Hörgeschädigte

Vyskytuje se v

sluchový: sluchový vjemdie auditive Aufnahme

přelud: zrakový/sluchový/smyslový přeluddie Sehtäuschung/Hörtäuschung/Sinnestäuschung

vjem: zrakový/sluchový vjemeine optische/akustische Wahrnehmung

sluchově: sluchově postiženýder Hörgeschädigte