Hlavní obsah

sluchový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

přelud: zrakový/sluchový/smyslový přeluddie Sehtäuschung/Hörtäuschung/Sinnestäuschung

vjem: zrakový/sluchový vjemeine optische/akustische Wahrnehmung

sluchový: sluchový vjemdie auditive Aufnahme