Hlavní obsah

sršet

Nedokonavé sloveso

  1. (vyletovat) sprühen, funken
  2. (chrlit) funkeln, speien, sprühenDrak sršel oheň.Der Drachen spie Flammen.přen. Jeho oči srší zlostí.Seine Augen funkeln vor Zorn.
  3. expr.(oplývat) sprühen vor etw. Dat, übersprudeln von etw., vor etw. Datsršet vtipemvor Witz übersprudelnSrší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

Vyskytuje se v

flammend: vor flammendem Zorn funkelnsršet vášnivým hněvem

Humor: vor Humor sprühensršet humorem

Funke: Funken fliegen/sprühenjiskry létají/srší

sprühen: přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.Jen srší dobrými nápady.