Hlavní obsah

noc

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Nachtzůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleibendát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschensvatá nocdie Heilige Nachtdnem i nocíTag und Nacht

Vyskytuje se v

i: Tag und Nachtdnem i nocí

štědrovečerní: die Weihnachtsnachtštědrovečerní noc

v, ve: tags und nachtsve dne v noci

bdít: lange in die Nacht wachenbdít dlouho do noci

bivak: die Nacht in einem Biwak überstehenpřečkat noc v bivaku

facebookovat: Er hat die ganze Nacht gefacebookt.Facebookoval celou noc.

na: bei j-m über Nacht bleibenzůstat u koho na noc

napršet: In der Nacht hat es viel geregnet.V noci napršelo.

ochladit se: Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.Dnes v noci se řádně ochladilo.

popřát: j-m gute Nacht wünschenpopřát komu dobrou noc

poštípat: In der Nacht haben uns die Mücken zerstochen.V noci nás poštípali komáři.

pozdě: spät gegen Morgen/in der Nachtpozdě k ránu/v noci

probdělý: durchwachte Nachtprobdělá noc

probdít: Sie hat die ganze Nacht durchwacht.Probděla celou noc.

propít: Er hat die ganze Nacht durchgezecht.Propil celou noc.

protancovat: Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.Protancovala celou noc.

přát: gute Nacht wünschenpřát dobrou noc

soužit: Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.Vina mě soužila ve dne v noci.

vprostřed: mitten in der Nachtvprostřed noci

vypínat se: Die Heizung wird nachts ausgeschaltet.Topení se na noc vypíná.

vyspávat: Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.Pracuje v noci a ve dne vyspává.

tmavý: nachtdunkeltmavý jako noc

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

Klarheit: die Klarheit der Nachtjasnost noci

Nacht: in der Nachtv noci

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

durchschlafen: Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.Dítě prospalo celou noc.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

hin: bis spät in die Nacht hin(až) pozdě do noci

hindurch: die ganze Nacht hindurchpo celou noc

hinein: bis in die späte Nacht hineinaž pozdě do noci

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

reifen: Es hat heute Nacht gereift.Dnes v noci padala jinovatka.

Rhythmus: der Rhythmus von Tag und Nachtstřídání dne a noci

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

Stille: die Stille der Nachtticho noci

Tag: Tag und Nachtdnem i nocí

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc