Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) alsLepší něco než nic.Besser etwas als nichts.
  2. (dříve) bevor, eheNež půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...
  3. (dokud ne) bisPočkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.
  4. než aby (účinek) als dassJe příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

Vyskytuje se v

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

jiný: mehr als jeder anderevíce než kdo jiný

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

mnohem: Er war viel älter als sie.Byl mnohem starší než ona.

mozek: eher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denkenuvažovat spíš mozkem než srdcem

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

ostatní: Er war größer als die Anderen.Byl větší než ostatní.

starší: Er ist zehn Jahre älter als ich.Je o deset let starší než já.

užitek: mehr Schaden als Nutzenvíc škody než užitku

víc: mehr als acht Personenvíc než osm osob

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

napočítat: im NuNež bys tři napočítal.

něco: Besser etwas als gar nichts.Lepší něco než nic.

přinést: j-m mehr Schaden als Nutzen bringenpřinést komu víc škody než užitku

vrabec: Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

als: älter als dustarší než ty

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dass: als dassnež aby

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

mehr: mehr als genugvíce než dost

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

viel: Er ist viel fleißiger als du.Je mnohem pilnější než ty.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.