Hlavní obsah

vyhlídka

Vyskytuje se v

schön: Das sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!

vyhlídka: Aussicht auf eine gute Stelle habenmít vyhlídku na dobré místo

betragen: Vzdálenost činí 20 kilometrů.Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.

schätzen: Vzdálenost odhadl dobře.Er hat die Entfernung gut geschätzt.

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

nesmírný: nesmírná vzdálenosteine grenzenlose Entfernung

vzdálenost: vzdálenost mezi Berlínem a Mnichovemdie Entfernung zwischen Berlin und München