Hlavní obsah

očekávat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyčkávat na místě) erwartenKde tě mám očekávat?Wo soll ich dich erwarten?
  2. (předpokládat, doufat) erwartenOčekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.
  3. (být připraven, hrozit) entgegensehen etw. Dat

Vyskytuje se v

nedočkavě: etw. ungeduldig erwartennedočkavě očekávat co

pohádkový: eine märchenhafte Zukunft erwartenočekávat pohádkovou budoucnost

příjezd: j-s Ankunft erwartenočekávat čí příjezd

srdce: j-n/etw. pochenden Herzens erwartenočekávat koho/co s tlukoucím srdcem

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?