Hlavní obsah

očekávat

Vyskytuje se v

nedočkavě: etw. ungeduldig erwartennedočkavě očekávat co

pohádkový: eine märchenhafte Zukunft erwartenočekávat pohádkovou budoucnost

příjezd: j-s Ankunft erwartenočekávat čí příjezd

srdce: j-n/etw. pochenden Herzens erwartenočekávat koho/co s tlukoucím srdcem

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?