Hlavní obsah

známka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poštovní, kolková ap.) die Markenalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufklebenpoštovní známkadie Briefmarkedálniční známkadie (Autobahn)Vignette, ÖrD, hovor. das (Autobahn)Pickerlekon. ochranná známkadie Schutzmarke, das Warenzeichen
  2. (předmět k označení) die Marke, das Zeichenpsí známkadie Hundemarke
  3. (hodnocení) die Note, die Zensurdostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen
  4. (příznak, znamení) das (An)Zeichennejevit známky životakeine Lebenszeichen (mehr) von sich geben

Vyskytuje se v

chování: die Betragensnoteznámka z chování

ochranný: die Schutzmarke, das Warenzeichen, die Trademarkochranná známka

sbírka: die Briefmarkensammlungsbírka známek

dopisní: das Briefpapier/der Briefumschlag/die Briefmarkedopisní papír/obálka/známka

lepit: eine Briefmarke auf den Umschlag (auf)klebenlepit známku na obálku

nalepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

olíznout: eine Briefmarke anleckenolíznout známku

plesknout: eine Briefmarke auf den Brief klatschenplesknout známku na dopis

poštovní: die Briefmarkepoštovní známka

přilepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebenpřilepit známku na dopis

život: keine Lebenszeichen zeigennejevit známky života

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

Kenner: Marken für Kennerznámky pro znalce

lösen: die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohledu

sammeln: Briefmarken sammelnsbírat známky

známka: die Briefmarkepoštovní známka