Hlavní obsah

známka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poštovní, kolková ap.) die Markenalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufklebenpoštovní známkadie Briefmarkedálniční známkadie (Autobahn)Vignette, ÖrD, hovor. das (Autobahn)Pickerlekon. ochranná známkadie Schutzmarke, das Warenzeichen
  2. (předmět k označení) die Marke, das Zeichenpsí známkadie Hundemarke
  3. (hodnocení) die Note, die Zensurdostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen
  4. (příznak, znamení) das (An)Zeichennejevit známky životakeine Lebenszeichen (mehr) von sich geben

Vyskytuje se v

chování: známka z chovánídie Betragensnote

ochranný: ochranná známkadie Schutzmarke, das Warenzeichen, die Trademark

sbírka: sbírka známekdie Briefmarkensammlung

dopisní: dopisní papír/obálka/známkadas Briefpapier/der Briefumschlag/die Briefmarke

lepit: lepit známku na obálkueine Briefmarke auf den Umschlag (auf)kleben

nalepit: nalepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

olíznout: olíznout známkueine Briefmarke anlecken

plesknout: plesknout známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief klatschen

poštovní: poštovní známkadie Briefmarke

přilepit: přilepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

život: nejevit známky životakeine Lebenszeichen zeigen

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

Kenner: Marken für Kennerznámky pro znalce

lösen: die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohledu

sammeln: Briefmarken sammelnsbírat známky