Hlavní obsah

lösen

Sloveso

  1. odstranit, odlepit, strhnout tapety ap.die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohleduDieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho
  2. sich lösen uvolnit se, opad(áv)at, odlepit se
  3. sich lösen odloučit se, oddělit se, odtrhnout sesich aus j-s Umarmung lösenvytrhnout se komu z objetí
  4. uvolnit šroubek ap.
  5. sich lösen uvolnit se, povolit bolest ap.
  6. vyřešit, rozluštit, rozřešit hádanku ap.
  7. sich lösen vyřešit se, rozluštit se, rozřešit se hádanka ap.
  8. zrušit smlouvu ap.
  9. rozpustit/rozpouštět ve vodě ap.

Vyskytuje se v

kriegerisch: řešit válečný konflikteinen kriegerischen Konflikt lösen

auflösen: Cukr se rozpouští v čaji.Zucker löst sich im Tee auf.

fraglich: řešit spornou otázkueine fragliche Frage lösen

heikel: řešit s kým choulostivou záležitostmit j-m eine heikle Angelegenheit lösen

křížovka: luštit křížovkuein Kreuzworträtsel lösen

loupat se: Nátěr se loupe.Der Anstrich löst sich ab.

luštit: luštit křížovkuein Kreuzworträtsel lösen

naléhavě: řešit naléhavě coetw. dringend lösen

odloučit se: odloučit se od rodičůsich von den Eltern lösen

originálně: originálně co vyřešitetw. originell lösen

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

příklad: řešit příkladydie Rechenaufgaben lösen

radikálně: vyřešit co radikálněetw. radikal lösen

rovnice: vyřešit rovnicidie Gleichung lösen

rozluštit: rozluštit hádankudas Rätsel lösen

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

rozřešit: rozřešit problémein Problem lösen

rozvázat: rozvázat uzel (na tkaničce)den Knoten (im Schnürsenkel) lösen

rozvázat se: Šňůrka na krabici se rozvázala.Das Schnürchen auf der Schachtel hat sich gelöst.

rozvazovat se: Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.Die Schleife in ihrem Haar löst sich.

sevření: vymanit se ze sevření kohosich aus j-s Umarmung lösen

slézat: Slézá mu nehet.Der Nagel löst sich ihm ab.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

záhada: rozluštit záhaduein Rätsel lösen

zrušit: zrušit pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis lösen

jazyk: rozvázat komu jazykj-m die Zunge lösen

lösen: odlepit známku z pohledudie Briefmarke von der Postkarte lösen