Hlavní obsah

známka

Vyskytuje se v

chování: die Betragensnoteznámka z chování

ochranný: die Schutzmarke, das Warenzeichen, die Trademarkochranná známka

sbírka: die Briefmarkensammlungsbírka známek

dopisní: das Briefpapier/der Briefumschlag/die Briefmarkedopisní papír/obálka/známka

lepit: eine Briefmarke auf den Umschlag (auf)klebenlepit známku na obálku

nalepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

olíznout: eine Briefmarke anleckenolíznout známku

plesknout: eine Briefmarke auf den Brief klatschenplesknout známku na dopis

poštovní: die Briefmarkepoštovní známka

přilepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebenpřilepit známku na dopis

život: keine Lebenszeichen zeigennejevit známky života

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

Kenner: Marken für Kennerznámky pro znalce

lösen: die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohledu

sammeln: Briefmarken sammelnsbírat známky

známka: die Briefmarkepoštovní známka