Hlavní obsah

aufkleben

Sloveso

  • nalepit, přilepiteine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

Vyskytuje se v

lepit: eine Briefmarke auf den Umschlag (auf)klebenlepit známku na obálku

nalepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

přilepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebenpřilepit známku na dopis

známka: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis