Hlavní obsah

nalepit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nalepit se: Bláto se nalepilo na boty.Der Schlamm klebte an den Schuhen.

známka: nalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufkleben

nalepit: nalepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben