Hlavní obsah

nalepit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nalepit se: Der Schlamm klebte an den Schuhen.Bláto se nalepilo na boty.

známka: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

nalepit: die Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis