Hlavní obsah

vůle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost chtít) der Willeudělat komu co k vůlij-m etw. zuliebe tunsíla vůledie Willenskraft, die Willensstärkevůle žítder Lebenswille
  2. (právní dokument)poslední vůleletzter Wille, das Testament
  3. (úmysl) der Wille, die Absichtpři nejlepší vůlibeim besten Willen

Vyskytuje se v

síla: die Willensstärkesíla vůle

oprávnit: j-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigenoprávnit koho k vykonání poslední vůle

protivit se: sich j-s Willen widersetzenprotivit se čí vůli

udělat: j-m etw. zu Gefallen tunudělat komu co k vůli

utužit: den Willen stärkenutužit vůli

zlý: aus bösem Willenze zlé vůle

dobrý: einen guten Willen zeigenukázat dobrou vůli

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

wider: wider j-s Willenproti vůli koho

vůle: die Willenskraft, die Willensstärkesíla vůle