Hlavní obsah

výkon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pracovní výsledek) die Leistungdobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungenpodat mistrovský výkoneine Meisterleistung bietensportovní výkondie Sportleistung
  2. (provedení) der Vollzug, die Vollstreckung, die Ausübungvýkon povolánídie Ausübung des Berufespráv. výkon trestuder Strafvollzug, die Strafvollstreckung

Vyskytuje se v

maximální: die Höchstgeschwindigkeit/Höchstleistung/Höchsttemperaturmaximální rychlost/výkon/teplota

mistrovský: die Meisterleistungmistrovský výkon

špičkový: die Spitzenleistungšpičkový výkon

vrcholný: die Spitzenleistungvrcholný výkon

způsobilý: diensttauglichzpůsobilý k výkonu služby vojenské

extra: eine besondere Leistungextra výkon

jásat: Die Zuschauer jubilierten über seine Leistung.Diváci jásali nad jeho výkonem.

nádherný: großartige/hervorragende Leistungnádherný výkon

neobvyklý: eine außergewöhnliche Leistung bietenpodat neobvyklý výkon

nesrovnatelný: unvergleichbare Leistungnesrovnatelný výkon

očekávat: Wir erwarten gute Leistungen.Očekáváme dobré výkony.

ojedinělý: einzigartige sportliche Leistungojedinělý sportovní výkon

plavkyně: die Sportleistungen unserer Schwimmerinnensportovní výkony našich plavkyň

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

pochválit: j-s Leistung lobenpochválit čí výkon

smeknout: den Hut ziehen vor j-s Leistungsmeknout před výkonem koho

vyzvednout: Der Trainer hob die Leistung des Torwarts heraus.Trenér vyzdvihl výkon brankáře.

zastínit: Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.Svým výkonem zastínil všechny ostatní.

zlepšit: seine Leistung verbessernzlepšit svůj výkon

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

außerordentlich: eine außerordentliche Leistung bietenpodat mimořádný výkon

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

durchschnittlich: durchschnittliche Leistungen bietenpodávat průměrné výkony

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

verkleinern: j-s Leistungen verkleinernzlehčovat čí výkony

výkon: die Sportleistungsportovní výkon