Hlavní obsah

výkon

Vyskytuje se v

maximální: die Höchstgeschwindigkeit/Höchstleistung/Höchsttemperaturmaximální rychlost/výkon/teplota

mistrovský: die Meisterleistungmistrovský výkon

špičkový: die Spitzenleistungšpičkový výkon

vrcholný: die Spitzenleistungvrcholný výkon

způsobilý: diensttauglichzpůsobilý k výkonu služby vojenské

extra: eine besondere Leistungextra výkon

jásat: Die Zuschauer jubilierten über seine Leistung.Diváci jásali nad jeho výkonem.

nádherný: großartige/hervorragende Leistungnádherný výkon

neobvyklý: eine außergewöhnliche Leistung bietenpodat neobvyklý výkon

nesrovnatelný: unvergleichbare Leistungnesrovnatelný výkon

očekávat: Wir erwarten gute Leistungen.Očekáváme dobré výkony.

ojedinělý: einzigartige sportliche Leistungojedinělý sportovní výkon

plavkyně: die Sportleistungen unserer Schwimmerinnensportovní výkony našich plavkyň

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

pochválit: j-s Leistung lobenpochválit čí výkon

smeknout: den Hut ziehen vor j-s Leistungsmeknout před výkonem koho

vyzvednout: Der Trainer hob die Leistung des Torwarts heraus.Trenér vyzdvihl výkon brankáře.

zastínit: Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.Svým výkonem zastínil všechny ostatní.

zlepšit: seine Leistung verbessernzlepšit svůj výkon

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

außerordentlich: eine außerordentliche Leistung bietenpodat mimořádný výkon

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

durchschnittlich: durchschnittliche Leistungen bietenpodávat průměrné výkony

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

verkleinern: j-s Leistungen verkleinernzlehčovat čí výkony

výkon: die Sportleistungsportovní výkon