Hlavní obsah

očekávat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyčkávat na místě) erwartenKde tě mám očekávat?Wo soll ich dich erwarten?
  2. (předpokládat, doufat) erwartenOčekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.
  3. (být připraven, hrozit) entgegensehen etw. Dat

Vyskytuje se v

nedočkavě: nedočkavě očekávat coetw. ungeduldig erwarten

pohádkový: očekávat pohádkovou budoucnosteine märchenhafte Zukunft erwarten

příjezd: očekávat čí příjezdj-s Ankunft erwarten

srdce: očekávat koho/co s tlukoucím srdcemj-n/etw. pochenden Herzens erwarten

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat