Hlavní obsah

mistrovský

Přídavné jméno

  1. (vynikající) Meister-, meisterhaft, meisterlichmistrovské dílodas Meisterwerkmistrovský výkondie Meisterleistung
  2. (zápas ap.) Meister-mistrovský titulder Meistertitel
  3. (zkouška, zručnost ap.) Meister-

Vyskytuje se v

housle: die Meistergeigemistrovské housle

výkon: eine Meisterleistung bietenpodat mistrovský výkon

zápasit: um den Meistertitel kämpfenzápasit o mistrovský titul

mistrovský: das Meisterwerkmistrovské dílo