Hlavní obsah

Leistung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. výkon výsledek činnostieine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon
  2. fyz.výkon fyzikální veličina
  3. plnění pojistné ap., dávka

Vyskytuje se v

anstacheln: pobídnout koho k vyšším výkonůmj-n zu größeren Leistungen anstacheln

außerordentlich: podat mimořádný výkoneine außerordentliche Leistung bieten

abrutschen: Její výkony se stále zhoršují.Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.

durchschnittlich: podávat průměrné výkonydurchschnittliche Leistungen bieten

Leistung: podat slabý výkoneine schwache Leistung erbringen

verkleinern: zlehčovat čí výkonyj-s Leistungen verkleinern

extra: extra výkoneine besondere Leistung

jásat: Diváci jásali nad jeho výkonem.Die Zuschauer jubilierten über seine Leistung.

nádherný: nádherný výkongroßartige/hervorragende Leistung

neobvyklý: podat neobvyklý výkoneine außergewöhnliche Leistung bieten

nesrovnatelný: nesrovnatelný výkonunvergleichbare Leistung

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

ojedinělý: ojedinělý sportovní výkoneinzigartige sportliche Leistung

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

pochválit: pochválit čí výkonj-s Leistung loben

povýšený: být povýšený za zásluhyfür seine Leistungen befördert werden

smeknout: smeknout před výkonem kohoden Hut ziehen vor j-s Leistung

vyčnívat: Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.

výkon: dobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungen

vyzvednout: Trenér vyzdvihl výkon brankáře.Der Trainer hob die Leistung des Torwarts heraus.

zastínit: Svým výkonem zastínil všechny ostatní.Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.

zlepšit: zlepšit svůj výkonseine Leistung verbessern