Hlavní obsah

povýšený

Přídavné jméno

  1. (nadřazený, arogantní) überheblich, anmaßendoslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen
  2. (na vyšší post) befördert, gehobenbýt povýšený za zásluhyfür seine Leistungen befördert werden

Vyskytuje se v

povýšení: blahopřát komu k povýšeníj-m zur Beförderung gratulieren

povýšit: Konečně byl povýšen na vedoucího.Endlich wurde er zum Leiter befördert.

povýšit: být povýšen do rytířského stavuin den Ritterstand erhoben werden

povýšit: Karel zase povýšil.Karl ist wieder aufgerückt.

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

šlechtický: povýšit koho do šlechtického stavuj-n in den Adelsstand erheben

erheben: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu