Hlavní obsah

zlepšit

Vyskytuje se v

významně: sich in etw. bedeutend verbessernvýznamně se zlepšit v čem

značně: sich beträchtlich verbessernznačně se zlepšit

forma: seine Form verbessernzlepšit si formu

Rekord: Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.Zlepšil svůj rekord o dva metry.

zlepšit: seine Leistung verbessernzlepšit svůj výkon