Hlavní obsah

změna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přeměna) die (Ver)Änderung(obrat) der Wandelzměna k lepšímueine Veränderung zum Besseren(náhlá) změna počasíder Wetterumschlagpro změnuzur Abwechslung
  2. (pozměnění, úprava) die (Ab)Änderungprovést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmenco zůstává beze změnyetw. bleibt unverändert
  3. (výměna, nahrazení) der Wechsel, die Änderungzměna jménader Namen(s)wechsel, die Namenänderungzměna směruder Richtungswechsel, die Richtungsänderungzměna zaměstnáníder Berufswechselzměna bydlištěder Wohnsitzwechsel

Vyskytuje se v

prostředí: der Luftwechselzměna prostředí

regresivní: regressive Veränderungenmed. regresivní změny

citlivě: empfindlich auf eine Änderung reagierencitlivě reagovat na změnu

doznat: große Veränderungen erfahrendoznat velkých změn

morfologický: morphologische Veränderungmorfologická změna

náhlý: plötzliche Änderungnáhlá změna

necitelný: sanfte Veränderungnecitelná změna

pohoršit si: Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.Změnou zaměstnání si pohoršil.

pronikavý: tief greifende Änderungenpronikavé změny

případný: mögliche Änderungenpřípadné změny

ustavičný: Das Leben ist eine ständige Veränderung.Život je ustavičná změna.

vítaný: eine willkommene Abwechslungvítaná změna

vypozorovat: Ich beobachtete Änderungen an ihr.Vypozoroval jsem na ní změny.

vyrušit: alle Änderungen aufhebenvyrušit všechny změny

program: Programmänderung vorbehalten!Změna programu vyhrazena!

beibehalten: etw. unverändert beibehaltenponechat co beze změny

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

personell: personelle Veränderungen vornehmenprovést personální změny

unverändert: etw. unverändert lassennechat beze změny co

změna: zur Abwechslungpro změnu