Hlavní obsah

bekommen

Slovesoa, h./i. o

  1. dostateinen Brief bekommendostat dopis
  2. dostat, obdržet zprávu ap.einen Glückwunsch bekommendostat blahopřání
  3. dostat chuť ap.Hunger/Durst bekommendostat hlad/žízeň
  4. dostat, přivodit si angínu ap.
  5. čekat dítě
  6. j-n zu etw. přimět koho k čemu
  7. chytit, stihnout vlak ap.
  8. svědčit, prospětDer Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Vyskytuje se v

Dämpfer: dostat (pořádnou) sprchu zklamat seeinen Dämpfer bekommen

genug: Ta nemá nikdy dost. chce stále vícSie kann nie genug bekommen.

hören: od koho dostat vynadánoetwas von j-m zu hören bekommen

Kopf: zčervenat, zrudnout studem ap.einen roten Kopf bekommen

Oberhand: získat převahudie Oberhand gewinnen/bekommen/erhalten

Ohr: natahovat/špicovat ušilange Ohren machen/bekommen

Wind: co se doneslo komuj. hat von etw. Wind bekommen

Zunder: dostat výpraskZunder bekommen/kriegen

Zustand: dostat záchvat, zbláznit seZustände bekommen

Zuwachs: mít/očekávat přírůstek v rodiněZuwachs bekommen/erwarten

zu: dostat k narozeninám coetw. zum Geburtstag bekommen

Anfall: dostat astmatický záchvateinen asthmatischen Anfall bekommen

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

befriedigend: dostat z čeho trojkubefriedigend in etw. Dat bekommen

daransetzen: Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.

Dresche: dostat výprask/nářezDresche bekommen/kriegen

Ersatz: Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

gut: dostat jedničku/dvojku z matikysehr gut/gut in Mathe bekommen

Hintern: dostat pár na zadekein paar auf den Hintern bekommen

Hitzschlag: dostat úpaleinen Hitzschlag bekommen

Platz: dostat místo v domově důchodců/ve školceeinen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommen

Prozent: dostat procenta/podílProzente bekommen

schenken: Dostal na Vánoce kolo.Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.

Schlag: dostat výpraskSchläge bekommen

Sonnenbrand: spálit seSonnenbrand bekommen

spitzbekommen: Rychle jsem na to přišel.Ich bekam das schnell spitz.

Spritze: dostat injekcieine Spritze bekommen

dar: dostat co daremetw. geschenkt/als Geschenk bekommen

echo: dostat od koho echoEcho von j-m bekommen

huba: dostat přes hubueine aufs Maul bekommen

odměna: dostat co za odměnuetw. zur Belohnung bekommen

rozkaz: dostat rozkaz k čemueinen Befehl zu etw. bekommen

anonym: dostat anonymeinen anonymen Brief bekommen

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dobírka: dostat dobírkueine Nachnahmesendung bekommen

dostat: dostat žízeň/strachDurst/Angst bekommen

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

dvojka: dostat dvojku z písemkysehr gut bekommen, eine Zwei bekommen

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

hlad: mít/dostat hladHunger haben/bekommen

kopřivka: dostat kopřivkudas Nesselfieber bekommen

lacině: získat koho/co lacinoj-n/etw. für ein Spottgeld bekommen

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mírný: dostat mírný tresteine milde Strafe bekommen

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

naproti: Dostaneš to naproti.Du bekommst das drüben.

napřed: dostat peníze napředdas Geld im Voraus bekommen

naskočit: Naskočila mu husí kůže.Er hat eine Gänsehaut bekommen.

navíc: dostat co navícetw. zusätzlich bekommen

osypat se: Osypal se po jahodách.Er hat von Erdbeeren einen Ausschlag bekommen.

po: Dostali po stovce.Sie bekamen je einen Hunderter.

pokutovat: Řidič byl pokutován za překročení rychlosti.Der Fahrer bekam ein Strafmandat für die Geschwindigkeitsüberschreitung.

prémie: dostat mimořádné prémie za cofür etw. extra Prämien bekommen

prospekt: dostat prospekty zdarmadie Prospekte kostenlos bekommen

pusinka: dostat pusinkuein Küsschen bekommen

ranit: Ranila ho mrtvice.Er hat einen Schlaganfall bekommen.

rozbolet (se): Rozbolela mě z toho hlava.Ich bekam Kopfschmerzen davon.

teprve: Dostal jsem to teprve včera.Ich habe es erst gestern bekommen.

Vánoce: dostat k Vánocům dárekzu Weihnachten ein Geschenk bekommen

věno: dostat co věnemetw. als Mitgift bekommen

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

zadek: dostat na zadekeins auf den Hintern bekommen

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

babka: dostat co za babkuetw. für ein Spottgeld bekommen

sosák: dostat přes sosákeins auf die Nase bekommen

bekommen: Co si přejete?, Přejete si? v obchoděWas bekommen Sie?