Hlavní obsah

Zuwachs

Der, podstatné jméno~es, odb. -ä-e

Der, podstatné jméno~es, odb. -ä-e

  1. Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.
  2. Zuwachs bekommen/erwarten mít/očekávat přírůstek v rodině

Vyskytuje se v

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

erwarten: Zuwachs erwartenočekávat přírůstek, čekat dítě