Hlavní obsah

erwarten

Vyskytuje se v

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

Kind: ein Kind erwartenčekat dítě

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat

wider: wider Erwartenoproti očekávání

miminko: ein Baby erwartenčekat miminko

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

dočkat se: Sie kann die Ferien kaum erwarten.Nemůže se dočkat prázdnin.

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

nedočkavě: etw. ungeduldig erwartennedočkavě očekávat co

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?

pohádkový: eine märchenhafte Zukunft erwartenočekávat pohádkovou budoucnost

příjezd: j-s Ankunft erwartenočekávat čí příjezd

srdce: j-n/etw. pochenden Herzens erwartenočekávat koho/co s tlukoucím srdcem

vyhazov: einen Rausschmiss erwartenčekat na vyhazov

přírůstek: Familienzuwachs erwartenčekat přírůstek do rodiny

rodina: Familienzuwachs erwartenčekat rodinu

erwarten: Zuwachs erwartenočekávat přírůstek, čekat dítě