Hlavní obsah

erwarten

Vyskytuje se v

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

Kind: ein Kind erwartenčekat dítě

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat

wider: wider Erwartenoproti očekávání

miminko: čekat miminkoein Baby erwarten

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

čekat: čekat dopiseinen Brief erwarten

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

nedočkavě: nedočkavě očekávat coetw. ungeduldig erwarten

očekávat: Kde tě mám očekávat?Wo soll ich dich erwarten?

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

pohádkový: očekávat pohádkovou budoucnosteine märchenhafte Zukunft erwarten

příjezd: očekávat čí příjezdj-s Ankunft erwarten

srdce: očekávat koho/co s tlukoucím srdcemj-n/etw. pochenden Herzens erwarten

vyhazov: čekat na vyhazoveinen Rausschmiss erwarten

přírůstek: čekat přírůstek do rodinyFamilienzuwachs erwarten

rodina: čekat rodinuFamilienzuwachs erwarten