Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (menší počet, míra) weniger, minderzískat méně bodůweniger Punkte bekommenčím dál méněimmer wenigermnohem méněviel wenigervíce či méněmehr oder weniger
  2. (minus) weniger, minus

Vyskytuje se v

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

málo: málo penězwenig Geld

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

zadusit: Jedovatý dým ho málem zadusil.Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

abhauen: Málem by si usekl palec.Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

so: Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

wenig: spokojit se s málemmit wenigem zufrieden sein

zu wenig: Má ještě málo zkušeností.Sie hat noch zu wenig Erfahrung.

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.