Hlavní obsah

zu wenig

Zájmeno

  • (příliš) máloSie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

Vyskytuje se v

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

zu wenig: Má ještě málo zkušeností.Sie hat noch zu wenig Erfahrung.