Hlavní obsah

příliš

Příslovce

  • zu (viel)příliš velkýzu großVí toho příliš.Er weiß zu viel.Je to příliš drahé.Es ist zu teuer.

Vyskytuje se v

fixovat se: Příliš se fixuje na rodiče.Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

mnoho: dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

nepříliš: nepříliš nadanýnicht sehr/allzu begabt

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

okořenit: To jídlo jsi příliš okořenil.Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.

pozdě: příliš pozdězu spät

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

úzký: Sukně je mi příliš úzká.Der Rock ist mir zu eng.

vkus: na můj vkus příliš dotěrnýfür meinen Geschmack zu zudringlich

zahnat: Mořské proudy nás zahnaly příliš na jih.Die Meeresströmung hat uns zu weit nach Süden abgetrieben.