Hlavní obsah

nepříliš

Vyskytuje se v

fixovat se: Příliš se fixuje na rodiče.Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

mnoho: dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

okořenit: To jídlo jsi příliš okořenil.Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.

pozdě: příliš pozdězu spät

příliš: příliš velkýzu groß

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

příliš: Je to příliš drahé.Es ist zu teuer.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

úzký: Sukně je mi příliš úzká.Der Rock ist mir zu eng.

vkus: na můj vkus příliš dotěrnýfür meinen Geschmack zu zudringlich

zahnat: Mořské proudy nás zahnaly příliš na jih.Die Meeresströmung hat uns zu weit nach Süden abgetrieben.

zu: zu altpříliš starý

zu: zu großpříliš velký

zu: zu teuerpříliš drahý

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

treiben: es zu weit treibenzacházet příliš daleko

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

wörtlich: etw. (allzu) wörtlich nehmenbrát co (příliš) doslova