Hlavní obsah

binnen

Předložka; s Gen/Dat

  • během, v průběhu období, určitého časubinnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžikůetw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

Vyskytuje se v

Jahr: do roka a do dnebinnen Jahr und Tag

zahlbar: splatný do třech týdnůzahlbar binnen drei Wochen

splatný: splatný do tří týdnůzahlbar binnen drei Wochen

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke