Hlavní obsah

doch

Příslovce

  1. přesto, přeceEr hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.
  2. (ale) anouvozuje kladnou odpověď na negativní otázkuKommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

Částice

  • (vždyť) přeceSie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

Vyskytuje se v

Blinde: To přece vidí i slepý!Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!

doch: Ale ne!, Jistěže ne!Nein doch!

Gipfel: No to je vrchol!Das ist (doch) der Gipfel!

hoffen: To doufám!, To bych prosil!Das will ich (doch stark) hoffen!

Quatsch: (To je přece naprostý) Nesmysl!(Das ist doch) Quatsch (mit Soße)!

Redensart: To jsou jenom řeči!Das sind doch nur Redensarten!

sein: Nebuď (přece) takový!, No tak!Sei doch nicht so!

Selbstmord: To je přece hotová sebevražda!Das ist doch glatter/reiner Selbstmord!

stimmen: Tady (přece) něco není v pořádku.Da stimmt (doch) etwas nicht.

tun: Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!Tu doch nicht so!

wenn: kéž by, kdyby (tak)wenn ... bloß/doch/nur

ankleckern: Neotravuj kvůli každé maličkosti.Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.

aufblasen: Nenaparuj se tolik!Blas dich doch nicht so auf!

aufhören: Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!

aussprechen: Nechte ho přece domluvit!Lassen Sie ihn doch aussprechen!

borniert: Nebuď přece tak zabedněný!Sei doch nicht so borniert!

dass: Kdyby tak ještě byl u nás!Dass er doch noch bei uns wäre!

dorthin: Prosím tě, nechoď tam!Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!

glauben: Tomu přece sám nevěříš!Das glaubst du doch selbst nicht!

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

hinstellen: Přece se tam nepostavím.Ich stelle mich doch nicht hin.

nein: Už se na mě nezlobíš, viď?Du bist mir doch nicht mehr böse, nein?

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

Schnabel: Otevři konečně hubu!Mach doch den Schnabel auf!

schon: Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!

schwindeln: Tady jsi ale švindloval.Da hast du doch geschwindelt.

springen: No tak konečně skoč!Nun spring doch endlich!

spritzen: Necákej tak!Spritz doch nicht so!

vorspielen: Nehraj to na nás!Spiel uns doch nichts vor!

was: Dělej přece něco!Tu(e) doch was!

aber: Ale to přece nemůže být pravda!Aber das kann doch nicht wahr sein!

werden: Z toho stejně nic nebude.Das/Daraus wird doch nichts!

ale: Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

: Ať se brzo setkáme!Träfen wir uns nur doch bald wieder!

cavyky: Nedělej cavyky!Mach doch keine Umschweife!

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

plácat: Neplácej nesmysly!Plappere doch keinen Unsinn!

pohádka: Nevykládej nám tu pohádky!Erzähl uns doch keine Märchen!

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

: Už aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

čert: Jdi k čertu!Geh' doch zum Teufel!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

ukousnout: Neboj se, neukousnu tě!Keine Angst, ich beiße doch nicht!

Beinbruch: To (přece) nic není!, Nejde (přece) o život!Das ist (doch) kein Beinbruch!