Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) aberMluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.
  2. (nýbrž) sondernNe já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!
  3. (stupňování, zesílení významu) sondernnejen - ale inicht nur - sondern auch
  4. (kompenzace negativního) aber, hingegen
  5. (význam přípustky) dochVelmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

Částice

  • údivaberTo je ale počasí!Was für ein Wetter!

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti ach was

což: ale cožlhostejnost nun ja

přece: a přece, ale přece, však přecedoch, jedoch

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

hnusný: Ty jsi ale hnusný!Du bist ja ekelhaft!

houba: Ale houby!Quatsch!, Blödsinn!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

potrhlý: Ty jsi ale potrhlý!Du bist ja plemplem!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!