Hlavní obsah

přece

Spojka

Částice

  1. přece jen, přece jenom (zdůraznění platnosti) doch
  2. (vždyť) doch

Vyskytuje se v

přece: přece jen, přece jenomzdůraznění platnosti doch

však: přece však, přesto všakpřesto doch, jedoch

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

aussprechen: Nechte ho přece domluvit!Lassen Sie ihn doch aussprechen!

borniert: Nebuď přece tak zabedněný!Sei doch nicht so borniert!

doch: Už přece není dítě!Sie ist doch kein Kind mehr!

glauben: Tomu přece sám nevěříš!Das glaubst du doch selbst nicht!

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

hinstellen: Přece se tam nepostavím.Ich stelle mich doch nicht hin.

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

was: Dělej přece něco!Tu(e) doch was!

aber: Ale to přece nemůže být pravda!Aber das kann doch nicht wahr sein!