Hlavní obsah

aussprechen

Slovesospricht aus, a, o

  1. vyslovit/vyslovovat slovo ap.
  2. sich aussprechen vyslovovat se s přízvukem ap.Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.
  3. domluvitLassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!
  4. sich aussprechen über j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čem kriticky ap.
  5. sich aussprechen für j-n/etw., gegen j-n/etw. vyslovit se pro koho/co, proti komu/čemu
  6. sich aussprechen über etw. Akk vymluvit se, vypovídat se z čeho z problémů ap.

Vyskytuje se v

Fluch: proklí(na)t koho, uvalit kletbu na kohoeinen Fluch gegen j-n ausstoßen/aussprechen

kernig: pronést jadrná slova ke komuzu j-m kernige Worte aussprechen

účast: projevit účast komuj-m seine Anteilnahme aussprechen

konečný: vyřknout konečný rozsudekdas Endurteil/endgültige Urteil aussprechen

měkce: měkce vyslovovat coetw. weich aussprechen

peprný: pronést peprnou poznámkueine beißende Bemerkung aussprechen

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

soustrast: projevit komu soustrastj-m herzliches Beileid aussprechen

veto: vyslovit veto proti čemudas Veto gegen etw. aussprechen

vymluvit se: Musel se jen vymluvit.Er musste sich nur aussprechen.

vyslovit: vyslovit hláskueinen Laut aussprechen

aussprechen: Nechte ho přece domluvit!Lassen Sie ihn doch aussprechen!