Hlavní obsah

versprechen

Slovesoverspricht, a, o

  1. sich versprechen přeřeknout seDer nervöse Redner versprach sich häufig.Nervózní řečník se často přeřekl.
  2. (při)slíbitj-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu
  3. slibovat vzbuzovat naději
  4. sich versprechen etw. Akk von j-m/etw. slibovat si, očekávat co od koho/čeho

Das, podstatné jméno~s, ~

  • (pří)slibj-m ein Versprechen gebendát komu slibsein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Vyskytuje se v

Berg: j-m goldene Berge versprechenslibovat hory doly komu

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Himmel: j-m das Blaue vom Himmel versprechenslibovat komu modré z nebe

brechen: niemals sein Versprechen brechennikdy neporušit svůj slib

erfüllen: ein Versprechen erfüllensplnit slib

erzwingen: ein Versprechen von j-m erzwingenvynutit si od koho slib

ihr: Wir haben es ihr versprochen.Slíbili jsme jí to.

dodržet: dodržet svůj slibsein Versprechen einhalten

jalový: hanl. jalové řeči/slibyleere/eitle Reden/Versprechen

lichý: dávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

mlčenlivost: slib mlčenlivostidas Versprechen der Verschwiegenheit

nedostát: nedostát svému slibusein Versprechen nicht einlösen

planý: plané slibyleere Versprechen

poutat: Byl poután slibem.Er war durch ein Versprechen gebunden.

slib: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

slib: dodržet slibein Versprechen einhalten

zdráhání: Bez zdráhání to slíbil.Er versprach es ohne Zögern.

zrušit: zrušit slibdas Versprechen brechen

důl: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

nebe: slibovat komu modré z nebej-m das Blaue vom Himmel versprechen

slib: Sliby jsou chyby.Versprechen und Halten ist zweierlei.