Hlavní obsah

lichý

Přídavné jméno

  1. (číslo ap.) ungerademat. liché čísloungerade Zahl
  2. (bez protějšku) unpaarig, unpaar
  3. (klamný, neodůvodněný) haltlos, leer, eitelliché obviněníhaltlose/falsche Beschuldigungdávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

Vyskytuje se v

číslo: sudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlen

toliko: Liší se od sebe toliko barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

Zahl: sudé/liché čísloeine gerade/ungerade Zahl

unterscheiden: V čem se obě metody liší?Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?

lichý: mat. liché čísloungerade Zahl