Hlavní obsah

versprechen

Slovesoverspricht, a, o

  1. sich versprechen přeřeknout seDer nervöse Redner versprach sich häufig.Nervózní řečník se často přeřekl.
  2. (při)slíbitj-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu
  3. slibovat vzbuzovat naději
  4. sich versprechen etw. Akk von j-m/etw. slibovat si, očekávat co od koho/čeho

Das, podstatné jméno~s, ~

  • (pří)slibj-m ein Versprechen gebendát komu slibsein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Vyskytuje se v

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Himmel: j-m das Blaue vom Himmel versprechenslibovat komu modré z nebe

versprechen: sich versprechenpřeřeknout se

Versprechen: j-m ein Versprechen gebendát komu slib

brechen: niemals sein Versprechen brechennikdy neporušit svůj slib

erfüllen: ein Versprechen erfüllensplnit slib

erzwingen: ein Versprechen von j-m erzwingenvynutit si od koho slib

ihr: Wir haben es ihr versprochen.Slíbili jsme jí to.

Berg: j-m goldene Berge versprechenslibovat hory doly komu