Hlavní obsah

erfüllen

Sloveso

  1. (na)plnit
  2. j-n naplnit koho radost ap.von Reiseeindrücken erfüllt seinbýt plný zážitků z cest
  3. splnit požadavky ap.ein Versprechen erfüllensplnit slib
  4. sich erfüllen splnit se, vyplnit se sen ap.

Vyskytuje se v

Versprechen: sein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Norm: die Norm erfüllensplnit normu

Wunsch: j-m einen Wunsch erfüllensplnit komu přání

nákup: den Einkaufsplan erfüllensplnit plán nákupů

norma: die Norm erfüllenplnit normu

očekávání: j-s Erwartung erfüllensplnit čí očekávání

plán: den Plan erfüllensplnit plán

plnit: den Plan erfüllenplnit plán

požadavek: die Forderungen erfüllensplňovat požadavky

splnit: j-s Wunsch erfüllensplnit čí přání

úkol: eine Aufgabe erfüllensplnit úkol

erfüllen: von Reiseeindrücken erfüllt seinbýt plný zážitků z cest