Hlavní obsah

Norm

Vyskytuje se v

právní: právní normydie Rechtsnormen

norma: plnit normudie Norm erfüllen

normalizovat: die Arbeitsweise normennormalizovat postup prací

splňovat: splňovat nejpřísnější normyden strengsten Normen entsprechen

uzákoněný: uzákoněná normaeine kodifizierte Norm

vyhovět: vyhovět norměeiner Norm entsprechen

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu