Hlavní obsah

Norm

Vyskytuje se v

právní: právní normydie Rechtsnormen

normalizovat: die Arbeitsweise normennormalizovat postup prací

splňovat: splňovat nejpřísnější normyden strengsten c!Normen entsprechen

uzákoněný: uzákoněná normaeine kodifizierte c!Norm

vyhovět: vyhovět norměeiner c!Norm entsprechen

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu

norma: plnit normudie c!Norm erfüllen