Hlavní obsah

normen

Vyskytuje se v

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu

norma: die Norm erfüllenplnit normu

normalizovat: die Arbeitsweise normennormalizovat postup prací

splňovat: den strengsten Normen entsprechensplňovat nejpřísnější normy

uzákoněný: eine kodifizierte Normuzákoněná norma

vyhovět: einer Norm entsprechenvyhovět normě